Održana regionalna konferencija “Mogućnosti povezivanja neformalnog i formalnog obrazovanja”

U svečanoj dvorani Tone Peruško na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli jučer je, u sklopu projekta D’Basket, održana regionalna konferencija pod nazivom „Mogućnosti povezivanja neformalnog i formalnog obrazovanja.“ Konferenciju su organizirali Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva, Grad Pula, Osnovna škola Veli Vrh Pula, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Udruga diplomiranih studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Pula.

Konferencija je započela predstavljanjem programa Erasmus+ i projekta D’Basket, kada su svi prisutni imali priliku vidjeti i čuti iskustva djece i učitelja koji su sudjelovali na projektnim aktivnostima, edukacijama i razmjenama. Sve je aktivnosti predstavila učiteljica Osnovne škole Veli Vrh, Marietta Kaić Kosanović, a to je bila dobra prilika da 40 djece koja su svojevoljno sudjelovala u projektnim aktivnostima D’Basket dobiju svoj Youthpass.

Uslijedio je Panel – razgovor na kojem su svoja viđenja obrazovanja danas i obrazovanja sutra – metode rada s djecom iznijeli: doc.dr.sc. Marina Diković s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, ravnatelj Gimnazije Pula – Filip Zoričić, ravnatelj OŠ Vidikovac – Predrag Dukić te Noel Šuran, tajnik koordinacije Institucionalizacije zavičajne nastave Istarske Županije, a panel je moderirala Vanesa Vitković Marčeta.

Konkretni primjeri dobrih praksi, aktivnosti neformalnog obrazovanja koje se već provode u školama predstavili su nam: Branka Antunović Piton ispred Matematičkog društva Istra zajedno s učenicima Osnovne škole Vidikovac, Lukom Režemom i Markom Tešija u vodstvu mentorice Maje Kalebić, prof., projekt Hologram tornja povijesnog muzeja Istre, Aleksandra Žufić, učiteljica informatike u osnovnoj školi Veli vrh predstavila je suradnju između privatnog sektora i IRIM-a kroz školu za robotiku te Noel Šuran, tajnik koordinacije Institucionalizacije zavičajne nastave Istarske Županije predstavio je projekt Zavičajna nastava u školama Istre.

Kroz razgovore, komentare i pitanja tijekom dana može se zaključiti kako je potreba za povezivanjem neformalnog i formalnog obrazovanja vrlo velika, a mogućnosti postoje. Interdisciplinarni pristup obradi različitih tema kroz nekoliko predmeta i pristupa dobar je način da se gradivo obradi bolje, a takve aktivnosti koje će upotpuniti i obogatiti školske kurikulume mogu kod djece razviti brojne osobne vještine. Učenje na drugačiji način, kroz interakciju, igru, timski rad te kreativni pristup dobar je put da učenici budu u središtu obrazovnog sustava. Učitelji i nastavnici, uz vrlo važan prijenos znanja, danas i sutra sve više trebaju biti svojevrsni moderatori i motivatori koji objedinjuju različite suradnike, metode, otvaraju pristupe i potiču dijete da se uključi. Danas je također bilo podosta komentara na kurikularnu reformu koja će se ove godine početi provoditi, te su bojazni prisutne s obzirom na logističko operativne mogućnosti škola po pitanju: broja djece u učionicama, prostora jednosmjenski rad, opreme i plaća nastavnog osoblja. No, svaki komentar tijekom današnje konferencije, završio se onim najvažnijim a to je motivacija i predanost ljudi koji rade u školama, njihova motivacija i volja da se prvenstveno sami cjeloživotno obrazuju i razvijaju, prvenstveno na osobnoj razini, a onda i u stručnom i pedagoško – didaktičkom smislu. Primjeri koji su bili predstavljeni ali i svi oni koji nisu, a provode se u drugim školama, pokazuju da je moguće, ukoliko postoji motivacija nastavnika.

Radionica za učitelje, profesore, pedagoške djelatnike i studente D’Basket, na kojoj je prezentirano i probano 4 alata iz priručnika D’Basket, održana je u popodnevnim satima. Poseban naglasak konferencije bio je na razumijevanju potrebe za uvođenjem promjena u školama koje moraju pripremati učenike za cijeloživotno učenje i snalaženje u društvu koje se ubrzano mijenja, što je i u skladu sa školskom reformom koja se uvodi u sve škole u školskoj godini 2019./2020.

Konferencija se održala u sklopu projekta D’Basket, financiranog iz programa Erasmus+, a predstavila je konkretne metode i alate koji se mogu primijeniti u nastavnome procesu te primjere dobrih praksi koji se već uspješno primjenjuju u nastavi s ciljem poboljšanja vještina učenika provođenjem različitih inovativnih metoda u redovnoj nastavi kako bi se razvijala znanja vezana uz poduzetništvo, multimediju i toleranciju.

Tema je tek načeta, zadovoljstvo konferencijom prisutno, stoga sigurno nastavljamo dalje s ovakvim aktivnostima.

Comments are closed.