PARTNERI

TKO SU PARTNERI

D’BASKET je projekt strateškog partnerstva za školsko obrazovanje, čiji je nositelj škola Istituto Comprensivo Romolo Onor iz grada San Donà di Piave, a uključuje još 9 partnerskih organizacija koje su predstavljene u nastavku.

ISTITUTO COMPRENSIVO ROMOLO ONOR

Škola Istituto Comprensivo Romolo Onor osnovana je 2000. godine sporazumom između grada San Dona’ di Piave i Provveditorato agli Studi di Venezia. Institut obuhvaća srednju školu “Romolo Onor”, osnovne škole “E.FERMI”, “FORTE 48”, “M.POLO” i predškolsku ustanovu I. Nievo. Trenutno institut ima više od 1200 učenika svih razreda (predškolski do 8. razreda), s 57 razreda i stopom povećanja od 10% u zadnjih 5 godina te 89 nastavnika i 24 administrativna i pomoćna radnika.

Mrežna stranica:
Kontakt:

GRAD SAN DONÀ DI PIAVE

San Dona’ di Piave je grad od 40.000 stanovnika koji se nalazi na području Venecije. Osim što bilježi trend starenja, stanovništvo postaje sve više etnički raznovrsno. Grad podupire lokalni obrazovni sustav u izradi strategija i programa. Grad San Dona’ di Piave podupire nekoliko projekta lokalnog obrazovnog sustava u sljedećim područjima: kreativnost i umjetnost (glazbeni i plesni te dramski laboratorij), jezici (radionice i tečajevi jezika, uključujući i latinski), razvoj transverzalnih vještina (“Gioco-Emozione” – kombinacija aktivnosti i radionica o emocijama i emocionalnoj inteligenciji, uređenje i briga za povrtnjak).

UDRUGA – ASSOCIAZIONE 2050

The Association 2050 was established in 2011 to foster social innovation and public awareness on the changes that increasing diversity and cultural heterogeneity are bringing to European societies. Quoting from its statute, 2050 aims to contribute to refreshing individual and collective capacities to understand and positively influence the changes and challenges that are transforming our living together.
The main strength of 2050 is its composite galaxy of member experts, coming from different and complementary social and economic fields and active in research, social and economic issues, capacity-building and training, territorial marketing and territorial cooperation.
2050 is a small association, but it can rely, through the extensive experience of its members on positive relations with local, regional and National stakeholders, institutions, authorities, in particular local authorities and educational institutions and civil society.

TANDEM PLUS

Tandem Plus je mreža javnih i privatnih neprofitnih organizacija osnovana 2008. godine. Organizacije članice mreže dolaze iz 9 europskih država (FR, IT, DE, PT, HR, SK, RO) te jedna iz Maroka. Misija Tandem Plusa je promicanje aktivnosti usmjerenih na društveno, političko i ekonomsko uključivanje socijalno isključenih i mladih ljudi, pridržavajući se načela društvene kohezije i omogućavanja pristupa tržištu rada za sve skupine.
Tandem plus temelji se na iskustvima različitih država pogođenim socijalnom isključenosti i siromaštvom te okuplja partnere iz različitih područja kako bi zajednički riješili ovaj problem.

Web stranica:
Kontatk:

GRAD PULA-POLA

Grad Pula-Pola smješten je na jugu poluotoka Istre. Najveći je grad Istarske županije s 57.460 stanovnika. Grad Pula, kao jedinica lokalne samouprave, provodi aktivnosti od lokalne važnosti, kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana, aktivnosti koje prema ustavu ili zakonu nisu delegirane na državna tijela.
Grad Pula osnivač je 11 osnovnih škola, od kojih jedna provodi nastavu na talijanskom jeziku. Također, postoji jedna škola za djecu s posebnim potrebama koja integrira učenike s teškoćama kroz rehabilitaciju i savjetovanje.

Web stranica:
Kontakt:

ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (nadalje: Zaklada) je neprofitna organizacija koja potiče međusektorsku i međunarodnu suradnju te umrežavanje i razvijanje svijesti o filantropiji i demokratskim vrijednostima, sve s ciljem razvoja lokalne zajednice. Istarska županija prepoznala je ulogu i potencijal civilnog sektora i osnovala Zakladu 4. listopada 2006. godine kao prvu takvu u Hrvatskoj.
Zaklada promiče aktivno uključivanje svih dionika zajednice, potiče društvene veze te radi na postizanju pravednog društvenog okruženja za sve građane. Također promiče razvoj međusektorske suradnje putem povezivanja javnog, civilnog i privatnog sektora s ciljem rada za opće dobro.

Web stranica: http://www.civilnodrustvo-istra.hr
Kontakt: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr

OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH

Osnovna škola Veli vrh je pravna osoba registrirana u Trgovačkom sudu u Rijeci te općem registru osnovnih i srednjih škola pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Škola je javna institucija, čiji je osnivač Grad Pula-Pola. Škola obuhvaća i područnu školu u Štinjanu.
Škola je osnovana 1982. godine pomoću donacija građana. Škola je u mnogočemu bila prva:
– u 1985. otvorila je jednu od prvih knjižnica na otvorenom u Hrvatskoj
– od školske godine 2007/2008 prva u Puli organizira “Dan otvorenih vrata”
– u školskoj godini 2000/2001 prva je među pulskim školama pokrenula projekt “Kvalitetno roditeljstvo”
U 2008. godini, cijela je škola izgorijela, ali je ponovno sagrađena i otvorena u 2010. godini. Trenutno ima oko 600 učenika i profesora.

Wev stranica:
Kontakt:

OPĆINA KOPAR

Kao lokalno javno tijelo Općina Kopar obuhvaća i druge organizacije koji se bave mladima, poput Javnog instituta za sport i mlade MOK. Odjel za društvena pitanja MOK-a djeluje kao tijelo upravljanja i stručno tijelo odgovorno za obrazovanje, kulturu, sport, istraživanje, zdravstvo i socijalnu skrb. Kroz taj odjel pruža se podrška mladima, učenicima, studentima, neformalnom obrazovanju, nevladinim udrugama i drugim organizacijama i programima.
U općini Kopar trenutno djeluje 11 škola; neke od njih obuhvaćaju i manje područne škole. Općina Kopar je osnivač tih škola i kao takva sudjeluje u obrazovanju djece; nastoji pružiti školama dobre sadržaje i pomoći im da rastu u pogledu obrazovnih, pedagoških i metodoloških pristupa.

Web stranica:
Kontakt:

OSNOVNA ŠKOLA ANTON UKMAR U KOPRU

Osnovna škola Antona Ukmarja Kopar je ustanova za javno obrazovanje koju je 1982. godine osnovala Općina Kopar. Uključuje obvezno obrazovanje, broji 96 zaposlenika i 645 učenika koji su raspoređeni u 26 razrednih skupina. Škola nudi obvezni program, produženi program i program višeg standarda: sportski program i dnevnu njegu. Škola također organizira kulturna, sportska i druga javna događanja. Školsko dvorište obuhvaća oko dva hektara područja na kojem se nalazi vanjska sportska dvorana, travnjaci, pješačke staze, voćnjaci, vanjski razred – bazen, maslinik i meteorološka stanica.

Web stranica:
Kontakt:

KULTURNO OBRAZOVNO DRUŠTVO PINA

PiNA – Udruga za kulturu i obrazovanje neprofitna je nevladina organizacija sa sjedištem u Kopru, Slovenija, s vizijom unapređenja razvoja civilnog društva, demokratskog dijaloga i jamstva javnog / otvorenog pristupa modernim sredstvima informacijske i komunikacijske tehnologije. Utemeljena 1997. godine nakon inicijative slovenskog Instituta za otvoreno društvo, misija PiNA-e je pružiti kvalitetne obrazovne, kulturne, istraživačke aktivnosti te osvještavanje. Uz namjeru da se oduži zajednici i ima pozitivan, trajni utjecaj na ciljanu skupinu, svi PiNA-ini projekti dijele zajedničku ideju – društveni utjecaj i fokus na četiri glavna područja: aktivno građanstvo, međunarodnu suradnju i djelovanje, ljudska prava, kreativnost i/za sliku društva

Web stranica:
Kontakt: