PROJEKT

O PROJEKTU

Svrha projekta D’BASKET može se sažeti u nekoliko riječi: poticanje osnovnih škola da koriste resurse zajednice; aktivnije uključivanje zajednice u razvoj osnovnoškolskog obrazovanja.

Pokušaj je to da se u ranoj fazi obrazovanja razvijaju osnovne i osobne vještine učenika koje će biti ključne za njihovu budućnost.

U tom smislu, projekt se fokusira na povećanje kompetencija učitelja i školskog osoblja korištenjem inovativnih obrazovnih aktivnosti drugih dionika iz poslovnog i civilnog sektora u formalnom obrazovanju, inzistirajući na ranom razvoju gore navedenih vještina među osnovnoškolskim učenicima.

U realizaciji projekta po prvi puta su se okupile tri osnovne škole, nevladine organizacije i lokalne vlasti iz Italije, Slovenije i Hrvatske, koje će zajedničkim snagama razviti tri različita i integrirana elementa projekta:

  1. osnovne vještine interpersonalnih i interkulturalnih vještina,
  2. medijska pismenost i kreativnost;
  3. poduzetničke vještine.

Projekt se fokusira na razvoj strukturirane suradnje između škola i drugih obrazovnih ustanova te drugih dionika (poput lokalne vlasti) kako bi se u potpunosti iskoristili potencijali učenja osnovnih i osobnih vještina uz čestu interakciju i razmjenu informacija između “školskog svijeta” i „vanjskog svijeta”.

Takva bi interakcija imala pozitivan utjecaj na smjernice za izbor budućeg zanimanja kod učenika.

Nove i učinkovite interdisciplinarne edukacijske metode razvijene od strane stručnjaka prilagodit će se za rad s mlađim učenicima (10 – 14 godina starosti).

Projekt D’BASKET je usmjeren na potrebu za raznovrsnijim i inkluzivnijim obrazovanjem te na poticanje iznadprosječnosti koristeći učinkovitije inovativne i interaktivne metode neformalnog obrazovanja kao i usavršavanje učitelja i stručnog osoblja škola.

Metodološki pristup projekta možemo sažeti u 4 glavne faze:

  • Faza 1- D’BASKET ZNANSTVENI SET: Ovo je pripremna faza, koja se sastoji od analize i prilagodbe postojećih obrazovnih metoda (formalnih, neformalnih i temeljenih na uspješnoj praksi).
  • Faza 2- RAZVOJ D’BASKET AKTIVNOSTI I METODA: Rezultat ove faze jesu konkretni metodološki i pedagoški materijali, a uključuju ishode učenja, poveznicu s propisanim kurikulumom u smislu razvoja osnovnih vještina, kao i alate koji se mogu koristiti kao što su vježbe, multimedijski materijali i iskustva stručnjaka i savjeti.
    Metode će biti dostupne u višejezičnom Resursnom centru projekta koji će pružati smjernice. Svaki alat, vježba i aktivnost koja će biti prezentirana, bit će prethodno evaluirana na sastancima i radionicama projektnih partnera.
  • Faza 3 – TESTIRANJE I EVALUACIJA ALATA I METODA: Ova faza uključuje razvoj on-line Resursnog centra i testiranje 3 D’BASKET elemenata u svakoj državi (svaka će škola testirati alate i metode na prilagodljiv način uvjetima u pojedinoj školi, vodeći računa da isto bude u skladu sa školskim definiranim kurikulumom). Osim toga, grupa učenika iz svake partnerske škole sudjelovat će na razmjeni učenika u okviru koje će se testirati i vrednovati dodane vrijednosti razvoja interkulturalnosti, medijske pismenosti i poduzetničkih vještina među učenicima.
  • Faza 4 – DISEMINACIJA REZULTATA: Finalna faza predviđa desiminaciju projektnih rezultata i ugradnju istih u obrazovni sustav.

Projekt je započeo u listopadu 2016. godine, a provodi se do travnja 2019. godine.