Reports

Ovo je izvješće izradio tim stručnjaka iz partnerske organizacije Tandem Plus u okviru projekta D’Basket – BasicSKills, Entrepreneurship, Treasures of Diversity, financiranog iz programa Erasmus+, KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, strateška partnerstva za školsko obrazovanje.

Izrada D’Basket alata i modela predstavlja pripremnu fazu za implementaciju projekta, koja je obuhvatila prikupljanje i analizu postojećih pedagoških metoda (formalnih, neformalnih te zasnovanih na uspješnosti korištenja istih u partnerskim zemljama i Europi općenito). Neprofitne organizacije (Associazione 2050, KID PiNA i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva) i škole (Istituto Romolo Onor, Osnovna šola Antona Ukmarja i OŠ Veli Vrh) su, pod vodstvom Tandem Plus-a, prikupile, analizirale i procijenile u kojoj su mjeri postojeće interdisciplinarne pedagoške metode i smjernice primjenjive u njihovoj organizaciji.

Ovo izvješće predstavlja pregled alata i metoda  dostupnih u pojedinoj partnerskoj zemlji, posebice onih koje partnerske organizacije već koriste u svom radu u cilju jačanja vještina kod učenika. Cilj je da, temeljem obrazovnih metoda i primjera dobre prakse prikupljenih od svih partnerskih organizacija, svaki partner razvije vlastitu metodologiju rada.

U prvom dijelu, prezentiran je  cjelokupni pogled europskog i nacionalnog obrazovnog konteksta (Italija, Slovenija, Hrvatska). Glavni dio istraživanja obuhvaća analizu prikupljenih podataka i praksi,  nacionalna izvješća o evaluaciji odabranih primjera dobre prakse te mišljenja stručnjaka i samih učenika. U završnom djelu, predstavljeni su zaključci i preporuke za daljnje korake u procesu razvoja vještina kod učenika.

U posljednjem su dijelu dostupni sljedeći prilozi: nacionalna izvješća (Italija, Hrvatska i Slovenija) koja uključuju pregled odabranih praksi i modela, izvješća o evaluaciji odabranih primjera dobre prakse te odgovore učitelja  u  online anketi koja je imala za cilj dobiti njihovo viđenje procesa razvoja vještina kod učenika, kratak popis materijala dostupnih online koje učitelji i stručno osoblje mogu koristiti prilikom implementacije raznih aktivnosti u radu s učenicima. Alati koji su korišteni za potrebe istraživanja također su dostupni u prilogu: anketa za učitelje, kviz za učenike.

Consolidated Report

Annex 1: Study Case Template

Annex 2: Questionnaire for teachers

Annex 3: Quiz for pupils

NATIONAL REPORT – CROATIA

NATIONAL REPORTS – SLOVENIA

NATIONAL REPORTS – ITALY