Virov

Pričujoče poročilo so pripravili strokovnjaki organizacije Tandem Plus, in sicer v sklopu projekta D’Basket – BAsicSKills, BAsicSKills, Entrepreneurship, Treasures of Diversity, ki je financiran s strani programa Erasmus + KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school education.

Priprava Priročnika D’Basket je predstavljala pripravljalno fazo za izvedbo projekta in vključuje zbiranje in analizo obstoječih pedagoških metod (formalnih in neformalnih, temelji pa tudi na uspešni praksi v partnerskih državah in v Evropi na splošno).

Organizacije, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem (Associazione 2050, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva) in šole (IC Romolo Onor, OŠ Antona Ukmarja, OŠ Veli Vrh), so pod vodstvom Tandem Plusa zbirale, analizirale in ocenile prenosljivost obstoječih interdisciplinarnih pedagoških metod in usmeritev.

Poročilo predstavlja širši pogled na obstoječe stanje v partnerskih državah, posebej pa v kontekstu projektnega partnerstva in glede na prakse ter pedagoške metode, ki se uporabljajo za razvoj ključnih veščin za učence. Poročilo je tako zbir številnih praks in metodologij poučevanja v vseh treh partnerskih državah, katerih cilj je pričeti z razvojem lastnih metodologij znotraj projektnega partnerstva.

V priročniku je predstavljen pregled evropskih in nacionalnih izobraževalnih kontekstov (Italija, Slovenija, Hrvaška). Glavni del priročnika je namenjen zbiranju ter analizi praks in študijskih primerov, nacionalnim ocenjevalnim poročilom o izbranih praksah, pa tudi medsebojnemu pregledu (»peer review«) in intervjujem z učitelji. Priročnik v zadnjem delu ponuja nekaj zaključkov in priporočil v zvezi z nadaljnjimi koraki, potrebnimi za razvoj veščin.

V zadnjem delu so na voljo nekatere priloge: nacionalna poročila (Italija, Slovenija, Hrvaška), ki vključujejo izbrane prakse in študijske primere, ocenjevalna poročila in centralizirane odgovore na spletne vprašalnike za pridobitev perspektive učiteljev glede veščin v šoli. Dodan je tudi kratek seznam dodatnih izobraževalnih virov, ki so na voljo na svetovnem spletu in jih učitelji ali drugi strokovnjaki za izobraževanje lahko uporabljajo pri izvajanju aktivnosti z učenci. Kot priloga sta dodani tudi orodji, ki smo ju razvili z namenom pregleda stanja, in sicer vprašalnik za učitelje ter kviz za učence.

Consolidated Report

Annex 1: Study Case Template

Annex 2: Questionnaire for teachers

Annex 3: Quiz for pupils

NATIONAL REPORT – CROATIA

NATIONAL REPORTS – SLOVENIA

NATIONAL REPORTS – ITALY